[rev_slider slider1]

Programske aktivnosti

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom provodimo brojne zajedničke programske aktivnosti u kojima sudjeluju svi ili dio članova Mreže. Cilj ovih aktivnosti je organizacija raznovrsnih zaokruženih filmskih programa kako bi se došlo do što većeg broja publike te odjeka u medijima i javnosti. Kreativnim programiranjem te objedinjenim oglašavanjem i odnosima s javnošću nastojimo zajednički raditi na razvoju publike u svakoj od sredina u kojima naši članovi djeluju.

Edukacijske aktivnosti

Jedna od osnovnih zadaća Mreže je obrazovanje kino djelatnika na raznim područjima koja uključuju programiranje, razvoj publike, menadžment, financiranje, promociju, tehnologiju, upravljanje objektima i sl. Aktivnosti uključuju organizaciju 'Kino doktor – manager in residence' programa, radionica i sličnih obrazovnih programa, izdavaštvo u područjima upravljanja kinom, studijska putovanja i odlazak na međunarodne stručne skupove i edukacijske programe.

Ljetni i Zimski sajam filma

Sajam filma je okupljanje profesionalaca, uglavnom kinoprikazivača, ali i drugih filmskih radnika, poput distributera, producenata, predstavnika državne uprave i lokalne samouprave, medija, međunarodnih gostiju te predstavnika šire kulturne javnosti koje se održava dva puta godišnje, krajem siječnja i sredinom rujna.

Kroz panel-rasprave, radionice, tribine, debate i predstavljanja primjera dobre prakse i uspješnih poslovnih modela, stvaramo otvoreno i živo mjesto susreta i razmjene ideja, informacija i znanja, ali i pronalazimo strategije uspješnog suočavanja sa svim izazovima s kojima se svakodnevno susrećemo.

Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti Mreže uključuju zagovaranje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, zastupanje zajedničkih interesa, međunarodnu suradnju, medijske i promocijske istupe sa svrhom popularizacije svih članova te povećanja vidljivosti i posjećenosti kina, razvoj i odgoj publike u području audiovizualne kulture te razvoj filmske pismenosti, tehnološki razvoj i praćenje suvremenih svjetskih kinoprikazivačkih standarda, pružanje savjetovanja svojim članovima, aktivno sudjelovanje u utvrđivanju kulturne politike i zakonodavstva u području audiovizualnih djelatnosti (osobito kinoprikazivaštva) te obogaćivanje kulturne ponude diljem Republike Hrvatske.