[rev_slider slider1]

Novosti

Latest postsO nama

Hrvatsku mrežu neovisnih kinoprikazivača je 7. studenog 2014. osnovalo 27 kinoprikazivača iz 24 grada kako bi ojačali položaj neovisnih kina unutar same filmske djelatnosti te pokrenuli i razvijali filmsku kulturu u svim njezinim oblicima diljem Hrvatske. Mreža u ovom trenutku ima 49 članova i 70 kina u 58 gradova i otoka. Ključne aktivnosti Mreže su povezivanje i razmjena programa iznimne umjetničke, kulturne i povijesne vrijednosti, razvoj publike svih kategorija s naglaskom na filmsko obrazovanje djece i mladih, kontinuirano obrazovanje članova u marketinškim, organizacijskim, tehnološkim i programskim područjima te zagovaranje i proaktivno djelovanje...

VišeČlanovi

Članovi Mreže mogu biti neovisni kinoprikazivači te fizičke osobe koje su osobitim zalaganjem pridonijele ostvarivanju ciljeva Mreže. Članstvo u Mreži je dobrovoljno te može biti redovno, pridruženo i počasno. Redovnim članom može postati pravna ili fizička osoba koja je registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje kinoprikazivačke djelatnosti i koja posjeduje i/ili upravlja najmanje jednom lokacijom i jednim ekranom, a s najviše tri ekrana na jednoj lokaciji. Pridruženi članovi su fizičke i pravne osobe koje mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa. Počasnim članom može postati fizička osoba, stručni i ugledni filmski djelatnik koji je svojim radom ...

Više