[rev_slider slider1]

Novosti

Latest posts

Latest postsO nama

Hrvatsku mrežu neovisnih kinoprikazivača je 7. studenog 2014. osnovalo 27 kinoprikazivača iz 24 grada kako bi ojačali položaj neovisnih kina unutar same filmske djelatnosti te pokrenuli i razvijali filmsku kulturu u svim njezinim oblicima diljem Hrvatske. Mreža u ovom trenutku ima 49 članova i 70 kina u 58 gradova i otoka. Ključne aktivnosti Mreže su povezivanje i razmjena programa iznimne umjetničke, kulturne i povijesne vrijednosti, razvoj publike svih kategorija s naglaskom na filmsko obrazovanje djece i mladih, kontinuirano obrazovanje članova u marketinškim, organizacijskim, tehnološkim i programskim područjima te zagovaranje i proaktivno djelovanje...

VišeČlanovi

Članovi Mreže mogu biti neovisni kinoprikazivači te fizičke osobe koje su osobitim zalaganjem pridonijele ostvarivanju ciljeva Mreže. Članstvo u Mreži je dobrovoljno te može biti redovno, pridruženo i počasno. Redovnim članom može postati pravna ili fizička osoba koja je registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje kinoprikazivačke djelatnosti i koja posjeduje i/ili upravlja najmanje jednom lokacijom i jednim ekranom, a s najviše tri ekrana na jednoj lokaciji. Pridruženi članovi su fizičke i pravne osobe koje mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa. Počasnim članom može postati fizička osoba, stručni i ugledni filmski djelatnik koji je svojim radom ...

Više