Jedan od ključnih obrazovnih programa Mreže je ‘Kino doktor’. To je vrsta ‘manager in residence’ programa putem kojega će kod kinoprikazivača kojima je pomoć i edukacija protrebna doći iskusni kino menadžeri sa značajnim rezultatima te će na licu mjesta, tijekom 2-3 dana raditi s kinoprikazivačima (sa svim osobljem), osmišljavati nove programske, promocijske, organizacijske i financijske modele i mogućnosti te ukazivati na aktualne pogreške i nedostatke.

 

Smatramo da je ovakav edukacijski program neophodan jer će na licu mjesta dati uvid u aktualnu problematiku određenog kinoprikazivača te će se sa svim osobljem prikazivača moći raditi na poboljšanju programske, organizacijske i promocijske kvalitete te imidža i utjecaja lokalnog kina na zajednicu.

 

Iskusni kino menadžeri će biti članovi Mreže te drugi hrvatski filmski profesionalci sa značajnim iskustvom i rezultatima u kinoprikazivačkom sektoru. Ideja je da uvijek idu dva menadžera zajedno kako bi se u nekoliko dana boravka u lokalnoj sredini kvalitetno obradilo što više tema.