Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja upravlja kinom u Petrinji. Prva prva putujuća kinematografska predstava u Petrinji održana je 26. veljače 1898. godine u Hallegerovoj dvorani. Svečano otvorenje stalnog petrinjskog kinematografa održano je 8. listopada 1911. godine, istog dana kada je u pogon puštena električna centrala u Petrinji. Predstave su se održavale u dvorani kina na Žitnom trgu, današnjoj Gradskoj tržnici.

Najduže razdoblje prikazivanja filmova bilo je u posebno namijenjenoj i uređenoj zgradi kina pod nazivom  „Jedinstvo“ u Turkulinovoj ulici broj 5. Adaptacijom zgrade Doma kulture, postavljanjem novih 470 stolica u veliku dvoranu i ugradnjom opreme za prikazivanje filmova filmovi se prikazuju i u zgradi Doma kulture od 1985. godine.

Nakon Domovinskog rata i povratka u Petrinju, popravljena je oštećena kino oprema. Prvi prikazani film bio je američki povijesni film „Hrabro srce“ 12. travnja 1996. godine. Duga tradicija prikazivanja filmova u Petrinji nažalost je prekinuta 2009. godine kada se zbog nemogućnosti popravka kino uređaja prestalo s prikazivanjem filmova na 35 milimetarskoj vrpci. Kino u Petrinji digitalizirano je naporima Hrvatskog audiovizualnog centra i Ministarstva kulture 2015. godine i danas se filmovi isključivo prikazuju s digitalnom kino projektoru.