[rev_slider slider1]

O nama

Hrvatsku mrežu neovisnih kinoprikazivača je 7. studenog 2014. osnovalo 27 kinoprikazivača iz 24 grada kako bi ojačali položaj neovisnih kina unutar same filmske djelatnosti te pokrenuli i razvijali filmsku kulturu u svim njezinim oblicima diljem Hrvatske. Ključne aktivnosti Mreže su povezivanje i razmjena programa iznimne umjetničke, kulturne i povijesne vrijednosti, razvoj publike svih kategorija s naglaskom na filmsko obrazovanje djece i mladih, kontinuirano obrazovanje članova u marketinškim, organizacijskim, tehnološkim i programskim područjima...

Svrha

Svrha Mreže je ujedinjenje, poticanje, unaprjeđenje i razvoj hrvatskih neovisnih kinoprikazivača, osiguranje raznolikosti i dostupnosti audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske, razmjena znanja i informacija među njezinim članovima, zastupanje zajedničkih interesa u javnosti te razvoj, kreiranje, razmjena i distribucija filmskih programa, programa filmske edukacije i drugih programa, razvoj svih oblika odgoja u području audiovizualne kulture, promicanje audiovizualnog stvaralaštva i kinoprikazivačke djelatnosti i povećanje vidljivosti i posjećenosti programa na cijelom području Republike Hrvatske.


Misija

Misija Mreže je jačanje i razvoj održivih organizacijskih, programskih i tehničkih kapaciteta neovisnih kina, stvaranje zakonskih, strukturnih i ekonomskih preduvjeta za njihov što kvalitetniji rad, obogaćivanje postojeće te pokretanje nove kulturno-umjetničke i obrazovne ponude u lokalnim sredinama diljem Hrvatske te poticanje i podrška sredinama bez kina na pokretanje filmskih programa.
Misiju ostvarujemo kontinuiranom edukacijom i razmjenom iskustava, znanja i primjera dobrih praksi, razmjenom programa i zajedničkim marketinškim i promocijskim aktivnostima, nacionalnom ....

Vizija

Vizija Mreže je snažno organizacijsko i programsko udruženje neovisnih kina koje je sinergijski sposobno odgovoriti svim izazovima i potrebama prilagođavanja novim uvjetima, trendovima i zahtjevima u kinoprikazivačkom i kulturno-umjetničkom sektoru. U viziji vidimo moćnu Mrežu koja je sposobna ostvariti kontinuirano unapređenje i razvoj neovisnih kina, poticati ih na kontinuiranu programsku i organizacijsku suradnju, razmjenu iskustava i znanja, primjera dobre prakse te koja će u konačnici objedinjenom energijom svih članica Mreže biti sposobna zajednički i efikasno istupati u javnosti u cilju planiranih zadataka koje je Mreža zacrtala.

Ciljevi

  Ciljevi Mreže su:
 • umrežavanje neovisnih kinoprikazivača i zastupanje njihovih interesa
 • učinkovitija razmjena kinematografskih programa i pratećih sadržaja
 • povećanje broja gledatelja u neovisnim kinima, uz kontinuirano razvijanje kulturnih standarda repertoara
 • razvijanje promotivnih mjera i jačanje njihovih ukupnih učinaka
 • razvoj hrvatske audiovizualne djelatnosti
 • jačanje konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti neovisnom kinoprikazivačkom sektoru
 • zastupanje raznolikosti i dostupnosti filmske ponude na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
 • razvoj filmske pismenosti u Republici Hrvatskoj
 • odgoj i razvoj filmske publike
 • obogaćivanje kulturne ponude u gradovima Republike Hrvatske

Upravni odbor

Denis Hladiš – Predsjednik
Ravnatelj Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar

Jelena Vojvoda – Dopredsjednica
Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Samobor

Danijela Fabric Fabijanac – Članica
Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Slatina

Maja Holek - Članica
Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica

Miroslav Perošević – Član
Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Novska

Dokumenti