Programske aktivnosti

U suradnji s Hrvatskim audiovizualnim centrom provodimo brojne zajedničke programske aktivnosti u kojima sudjeluju svi ili dio članova Mreže. Cilj ovih aktivnosti je organizacija raznovrsnih zaokruženih filmskih programa kako bi se došlo do što većeg broja publike te odjeka u medijima i javnosti. Kreativnim programiranjem te objedinjenim oglašavanjem i odnosima s javnošću nastojimo zajednički raditi na razvoju publike u svakoj od sredina u kojima naši članovi djeluju.

Edukacijske aktivnosti

Jedna od osnovnih zadaća Mreže je obrazovanje kino djelatnika na raznim područjima koja uključuju programiranje, razvoj publike, menadžment, financiranje, promociju, tehnologiju, upravljanje objektima i sl. Aktivnosti uključuju organizaciju 'Kino doktor – manager in residence' programa, radionica i sličnih obrazovnih programa, izdavaštvo u područjima upravljanja kinom, studijska putovanja i odlazak na međunarodne stručne skupove i edukacijske programe.

Sajam filma

Od 14. do 16. rujna 2016. godine u Rijeci se održao Sajam filma i Izborna sjednica Skupštine Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača koje su zajednički organizirali Kino mreža, Hrvatski audiovizualni centar i Art-kino.

Drugi Sajam Kino mreže još jednom je predstavio neovisna kina i podržao njihov daljnji razvoj kroz niz radionica, panel rasprava, edukacijskih programa, primjera dobre prakse i filmskih projekcija. Sajam nam je pružio priliku da se međusobno bolje upoznamo, raspravimo o tekućim pitanjima, stvorimo nova partnerstva i zajedničke vizije.

Ostale aktivnosti

Ostale aktivnosti Mreže uključuju zagovaranje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, zastupanje zajedničkih interesa, međunarodnu suradnju, medijske i promocijske istupe sa svrhom popularizacije svih članova te povećanja vidljivosti i posjećenosti kina, razvoj i odgoj publike u području audiovizualne kulture te razvoj filmske pismenosti, tehnološki razvoj i praćenje suvremenih svjetskih kinoprikazivačkih standarda, pružanje savjetovanja svojim članovima, aktivno sudjelovanje u utvrđivanju kulturne politike i zakonodavstva u području audiovizualnih djelatnosti (osobito kinoprikazivaštva) te obogaćivanje kulturne ponude diljem Republike Hrvatske.