MM centar - Zagreb

Studentski centar u Zagrebu ustanova je osnovana 1957. s ciljem brige o studentskom standardu koja se provodi kroz 3 osnovne djelatnosti: smještaj, prehranu i kulturu. Ubrzo nakon osnivanja, SC je profesionalizirao svoju kulturnu djelatnost i bio prepoznat kao nositelj urbane, alternativne i eksperimentalne scene kroz djelovanje Teatra &TD, Galerije SC, Muzičkog salona te Kina SC i MM centra.

Program kulture SC-a danas djeluje pod konceptom Kultura promjene, koja je svoje djelovanje usmjerila naorganizacijsku, produkcijsku, programsku i prostornu revitalizaciju i objedinjavanje prostora Studentskog centra te je od kraja 2004. godine objedinila i oživjela sve prostore Savske 25 i pretvorila ih u jedinstveno umjetničko-produkcijsko središte otvoreno, kako afirmiranim stvaraocima, tako i mladim tek nadolazećim autorima. Infrastrukturnom i organizacijskom podrškom stvoren je jedinstveni prostor različitih vrsta produkcija, koprodukcija i umrežavanja neograničenih žanrovskim okvirima.

MM centar, osnovan sredinom 1970-ih, od svojih se početaka bavio intermedijalnim i multimedijalnim strujanjima i umjetničkim praksama kao i prezentacijom nekomercijalne filmske umjetnosti, naginjući eksperimentalnom i umjetničkom filmu. Od svojih početaka pa sve do danas, MM je kroz svoje interdisciplinarne programe surađivao sa svim ostalim djelatnostima kulture SC-a, otvarajući tako svoj prostor različitim vidovima medijskog i umjetničkog izražavanja te je on prije svega multifunkcionalni prostor. Razvojem novih tehnologija, čije je praćenje u umjetničkom smislu bila jedna od osnovnih postavki MM centra, te nedostatkom financijskih sredstava za nabavu istih kao i dugogodišnjim nedostatkom investicijskog održavanja prostora, filmski program MM centra je posljednjih godina pomalo stagnirao ograničavajući se na povremene projekcije i ustupajući prostor održavanju drugih vidova umjetničkog izražavanja (kazališne predstave, koncerti, umjetničke rezidencije i istraživanja) te je MM donedavno bio prvenstveno više namjenska dvorana, a u manjoj mjeri kino dvorana.

MM centar danas

Filmski program MM centra od 2015. odvija se pod konceptom Kratke slike i usmjeren je ne na u redovnoj kino prikazivačkoj djelatnosti zapostavljenu, formu kratkog filma te  na predstavljanje, u široj javnosti, slabo zastupljenih vidova filmske umjetnosti i poetike, kao što su eksperimentalni film i prezentacija radova mlađih autora te sociološko-kulturološki aspekt filmskih festivala u manjim sredinama.

Program Kratke slike   realizira se kroz četiri programske cjeline – Iz Kratke baze 25 FPS-a, Postfest, Runda kratkog i The younger, the better. Program se održava jednom tjedno, a svakoga je tjedna  prezentirana jedna programska cjelina uz projekcije filmova i tematske rasprave i razgovore o pitanjima važnima za razumijevanje suvremene filmske kulture. Cilj je programa uspostaviti kontinuitet kino prikazivačke djelatnosti s naglaskom na kratki film i njegove produkcijske i stvaralačke moduse, prezentirati i valorizirati radove iz područja eksperimentalnog filma, naglasiti kreativnost u filmskom stvaralaštvu i njegovati umjetničku filmsku produkciju u doba komercijalizacije filma, prezentirati radove autora mlađe generacije, ostvariti suradnju s najvažnijim akterima nezavisne filmske scene te njegovati kulturu nezavisne filmske produkcije. Serija tematskih rasprava i moderiranih razgovora nudi i otvara niz pitanja od filmskog jezika, roda, teorijskih ideja, produkcije, sociološko-kulturološkog i ekonomskog fenomena manjih festivala, aktualnih umjetničkih filmskih strujanja. Rasprave  stvaraju konceptualni okvir razumijevanja umjetničkog filma i njegovog odnosa prema stvarnosti, drugim umjetničkim izričajima te pojedinačnom gledatelju, ali i društvu u širini. Svaka programska cjelina u razgovorima prije ili nakon projekcija fokusira  se na jedan temat specifičan i blizak upravo toj cjelini.

Od 2009. u MM centru djeluje i Klubvizija SC, jedini hrvatski laboratorij  za rad sa 16 mm i super 8 filmskom vrpcom koji organizira edukativne programe i filmske projekcije.