[rev_slider slider1]

Članovi

Članovi Mreže mogu biti neovisni kinoprikazivači te fizičke osobe koje su osobitim zalaganjem pridonijele ostvarivanju ciljeva Mreže. Članstvo u Mreži je dobrovoljno te može biti redovno, pridruženo i počasno. Redovnim članom može postati pravna ili fizička osoba koja je registrirana u Republici Hrvatskoj za obavljanje kinoprikazivačke djelatnosti i koja posjeduje i/ili upravlja najmanje jednom lokacijom i jednim ekranom, a s najviše tri ekrana na jednoj lokaciji. Pridruženi članovi su fizičke i pravne osobe koje mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa. Počasnim članom može postati fizička osoba, stručni i ugledni filmski djelatnik koji je svojim radom i zalaganjem osobito pridonio ostvarivanju ciljeva Mreže.

Prava, odgovornosti i obveze članova među ostalim uključuju provođenje ciljeva i djelatnosti Udruge, redovito sudjelovanje u aktivnostima Udruge , čuvanje i podizanje ugleda Udruge, pravo na biranje tijela Udruge te i mogućnost rada u istima.

Popis članova i kina u Mreži možete pronaći ovdje, a svi ostali detalji o članstvu nalaze se na ovoj poveznici.