5 svibanj 2021

Veliki uspjeh neovisnih kina na investicijskom natječaju: 16 članova Kino mreže osiguralo ukupno 3.100.000,00 kn

5 svibnja 2021,
 Off

Centar za kulturu i film Augusta Cesarca, Centar za kulturu Korčula, Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna Vrata, Grad Hvar, Grad Supetar, Gradsko kino Sinj, Hrvatski filmski savez, Općina Bol, Općina Podgora, Pučko otvoreno učilište “Đuro Arnold”, Pučko otvoreno učilište Daruvar, Pučko otvoreno […]