O nama

Nakon što su gradska kina nestala s kulturne mape Hrvatske, a kinoprikazivačku djelatnost su potpuno preuzele multipleks dvorane otvorene u gotovo svim većim gradovima, u posljednjih desetak godina došlo je do revitalizacije starih gradskih kina. Okupljeni programom digitalizacije neovisnih kina kojim su postavljeni infrastrukturni temelji za opstanak i programski razvoj, neovisni hrvatski kinoprikazivači su izrazili potrebu i želju za umrežavanjem te programskom, edukacijskom i promocijskom suradnjom. Na prvom kongresu neovisnih kinoprikazivača održanom u kolovozu 2014. u Zadru donesena je zajednička odluka o osnivanju Kino mreže, a 7. studenog 2014. je na osnivačkoj skupštini održanoj u Zagrebu osnovana Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača.

Osnovalo ju je 27 kinoprikazivača iz 24 grada kako bi ojačali položaj neovisnih kina unutar same filmske djelatnosti te pokrenuli i razvijali filmsku kulturu u svim njezinim oblicima diljem Hrvatske. Ključne aktivnosti Mreže su povezivanje i razmjena programa iznimne umjetničke, kulturne i povijesne vrijednosti, razvoj publike svih kategorija s naglaskom na filmsko obrazovanje djece i mladih,  kontinuirano obrazovanje članova u marketinškim, organizacijskim, tehnološkim i programskim područjima te zagovaranje i proaktivno djelovanje u okvirima lokalne, nacionalne i europske kulturne politike.

Osnivanje Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača predstavlja važan korak u daljnjem razvoju filmske djelatnosti u Hrvatskoj. Članovi mreže su infrastrukturom i tehnološkim kapacitetima na kvalitetnom nivou te zadovoljavaju sve suvremene standarde, a Mreža će svojim radom nastojati maksimalno iskoristiti ovu infrastrukturu u korist građana i posjetitelja iz svih krajeva svijeta.

U travnju 2024. godine Kino mreža ima 54 člana te broji 81 kino u 62 grada i otoka diljem Hrvatske.

Neovisni kinoprikazivači obavljaju javnu funkciju koja se temelji na njihovom statusu javnih ustanova, umjetničkih organizacija ili misiji koju su si zadali. Tu javnu funkciju možemo definirati kao promociju filma kao umjetničkog rada, posredovanje filmske kulture u obrazovnim programima, kritički i refleksivni pristup te servisiranje prikazivačkih potreba lokalne filmske produkcije. Upravo zbog toga ovi subjekti moraju razvijati strategije koje se ne temelje isključivo na komercijalnom pristupu te pronaći modele održivosti unutar kojih će zadržati svoju temeljnu orijentaciju i javnu funkciju. Važno je naglasiti kako su nezavisna kina u brojnim sredinama naše zemlje jedna od rijetkih kulturnih institucija te su kao takve neprocjenjiv dio javnog i kulturnog života određenog podneblja. Time su kontinuirani i kvalitetni filmski programi u tim sredinama neophodni te imaju velik značaj i utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Područja djelovanja Mreže su kultura i umjetnost s naglaskom na audiovizualnu i medijsku kulturu, audiovizualnu industriju te kinoprikazivačku djelatnost.

Kino mreža je neprofitna udruga registrirana 17. veljače 2015. godine pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Aktivnosti Mreže podržavaju Hrvatski audiovizualni centar, Zaklada Kultura nova, Društvo hrvatskih filmskih redatelja, Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka i mnogi drugi.