4 studenoga 2016,
 Off

 

4. 11. 2016.  Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača osnovana 7.11.2014. godine nakon iznimno uspješno provedenog projekta digitalizacije nezavisnih kina danas broji 35 članova s ukupno 47 kinodvorana u 37 gradova, mjesta i otoka diljem Hrvatske.

U ionako teškom stanju hrvatske nezavisne kinoprikazivačke industrije neugodno nas je iznenadio prijedlog reforme poreznog sustava predstavljen na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 27. listopada 2016. godine i to u dijelu u kojem za kino ulaznice dosadašnja snižena stopa poreza na dodanu vrijednost od 5% prelazi u stopu od 13%.

Naime, projektom digitalizacije neovisnih kina spašeni su od gašenja svojih programa brojni kinoprikazivači diljem Hrvatske, a osnutkom Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača zajedno jako naporno radimo na izvršavanju naše misije te ciljeva. U protekle smo dvije godine jako puno napravili po pitanju kreativnog programiranja, razvoja publike i filmske kulture u svim njenim oblicima diljem Hrvatske. S obzirom na našu obrazovnu, a ne komercijalnu funkciju, naše ključne aktivnosti su povezivanje i razmjena programa iznimne umjetničke, kulturne i povijesne vrijednosti, razvoj publike svih kategorija s naglaskom na filmsko obrazovanje djece i mladih,  kontinuirano obrazovanje članova u marketinškim, organizacijskim, tehnološkim i programskim područjima te zagovaranje i proaktivno djelovanje u okvirima lokalne, nacionalne i europske kulturne politike.

Neovisni kinoprikazivači obavljaju javnu funkciju koja se temelji na njihovom statusu javnih ustanova, umjetničkih organizacija ili misiji koju su si zadali. Tu javnu funkciju možemo definirati kao promociju filma kao umjetničkog rada, posredovanje filmske kulture u obrazovnim programima, kritički i refleksivni pristup te servisiranje prikazivačkih potreba lokalne filmske produkcije. Upravo zbog toga ovi subjekti moraju razvijati strategije koje se ne temelje isključivo na komercijalnom pristupu te pronaći modele održivosti unutar kojih će zadržati svoju temeljnu orijentaciju i javnu funkciju. Važno je naglasiti kako su neovisna kina u brojnim sredinama naše zemlje jedna od rijetkih kulturnih institucija te su kao takve neprocjenjiv dio javnog i kulturnog života određenog podneblja. Time su kontinuirani i kvalitetni filmski programi u tim sredinama neophodni te imaju velik značaj i utjecaj na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Područja djelovanja naših članova su kultura i umjetnost s naglaskom na audiovizualnu i medijsku kulturu, audiovizualnu industriju te kinoprikazivačku djelatnost.

Misija Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača je jačanje i razvoj održivih organizacijskih, programskih i tehničkih kapaciteta neovisnih kina, stvaranje zakonskih, strukturnih i ekonomskih preduvjeta za njihov što kvalitetniji rad, obogaćivanje postojeće te pokretanje nove kulturno-umjetničke i obrazovne ponude u lokalnim sredinama diljem Hrvatske te poticanje i podrška sredinama bez kina na pokretanje filmskih programa. Naša svrha je ujedinjenje, poticanje, unaprjeđenje i razvoj hrvatskih neovisnih kinoprikazivača, osiguranje raznolikosti i dostupnosti audiovizualnih djela na području Republike Hrvatske, razmjena znanja i informacija među njezinim članovima, zastupanje zajedničkih interesa u javnosti te razvoj, kreiranje, razmjena i distribucija filmskih programa, programa filmske edukacije i drugih programa, razvoj svih oblika odgoja u području audiovizualne kulture, promicanje audiovizualnog stvaralaštva i kinoprikazivačke djelatnosti i povećanje vidljivosti i posjećenosti programa na cijelom području Republike Hrvatske.

Danas je Hrvatska mreža neovisnih kinoprikazivača jedna od najaktivnijih i najbrojnijih ne samo kinoprikazivačkih, nego i ostalih kulturno-umjetničkih institucija u regiji te smo kao takvi primjer i uzor kinima i srodnim mrežama diljem Europe. Uspjeli smo u jako kratkom vremenu konsolidirati nezavisna kina te zajedničke programske aktivnosti na nacionalnoj razini podići na visoku razinu, a potvrda našeg uspješnog rada je ne samo znatno povećanje publike, kako u velikim gradovima tako i u malim sredinama, već i brojni pozivi da prezentiramo naš rad i uspjehe diljem Europe i to kolegama iz najvećih europskih zemalja. Važno je naglasiti i to da u našim programima prevladava hrvatski te europski film i to s više od 70 posto udjela u broju projekcija, za razliku od komercijalnih kina ograničenih većinom na blockbusterska, komercijalna filmska ostvarenja.

S obzirom na navedena područja djelovanja, našu misiju, ciljeve i svrhu te težak položaj neovisnih kinoprikazivača u Republici Hrvatskoj koji se u zadnje dvije godine iznimno uspješno počeo mijenjati na bolje, mišljenja smo da će povećanje PDV-a na kino ulaznice biti veliki udarac našim članovima koji će time jako teško moći nastaviti obnašati svoju javnu, nekomercijalu i umjetničku funkciju.

Stoga tražimo da se uzmu u obzir svi naši problemi i izuzmu članovi Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača od povećanja PDV-a s 5% na 13% kako bismo i dalje mogli uspješno razvijati audiovizualnu kulturu diljem Hrvatske uključujući, gradove, naselja i naše otoke.

Comments are closed.