[rev_slider slider1]

Misija

Misija Mreže je jačanje i razvoj održivih organizacijskih, programskih i tehničkih kapaciteta neovisnih kina, stvaranje zakonskih, strukturnih i ekonomskih preduvjeta za njihov što kvalitetniji rad, obogaćivanje postojeće te pokretanje nove kulturno-umjetničke i obrazovne ponude u lokalnim sredinama diljem Hrvatske te poticanje i podrška sredinama bez kina na pokretanje filmskih programa.

Misiju ostvarujemo kontinuiranom edukacijom i razmjenom iskustava, znanja i primjera dobrih praksi, razmjenom programa i zajedničkim marketinškim i promocijskim aktivnostima, nacionalnom i međunarodnom sektorskom i međusektorskom suradnjom, javnim zagovaranjem i partnerstvom s institucijama vlasti te aktivnim sudjelovanjem u kreiranju lokalne, nacionalne i europske kulturne politike.