Maraton kratkometražnih filmova

Maraton kratkometražnih filmova je manifestacija kojom se na najkraći dan u godini 21. prosinca slavi kratka filmska forma. Prikazuju se svi kratkometražni rodovi i vrste iz Hrvatske i nekoliko europskih zemalja, a do sada su kod nas uspješno organizirana pet Maratona – 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godine.

Inicijativu ‘Najkraći dan’ (Le jour le plus court) započeo je 2012. godine Francuski nacionalni centar za kinematografiju (Centre national du cinéma et de l’image animée) u suradnji s Agencijom za kratkometražni film (l’Agence du court métrage) s idejom cjelodnevne promidžbe bogatog repertoara kratkometražnog filma u cijeloj zemlji. Nakon velikog uspjeha u Francuskoj, inicijativa je dobila međunarodni karakter te u njoj sada sudjeluje 14 europskih zemalja.

Program i ostale detalje iz ovog programa u 2013. godini doznajte ovdje.
Program i ostale detalje iz ovog programa u 2014. godini doznajte ovdje.
Program i ostale detalje iz ovog programa u 2015. godini doznajte ovdje.
Program i ostale detalje iz ovog programa u 2016. godini doznajte ovdje.
Program i ostale detalje iz ovog programa u 2017. godini doznajte ovdje.