Kino Mediteran Komiža

Kino u Komiži jedno je od najstarijih kina u Hrvatskoj i neizostavan je dio kulturne ponude Komiže. Kino nije prekidalo kontinuitet svog rada ni u teškim vremenima bez adekvatne tehničke opreme, već je postalo dio kvalitetne programske koordinacije projekta Kino Mediteran te se usmjerilo na filmove nezavisne i europske produkcije.

Zahvaljujući dobrim rezultatima i snažnom razvoju publike kino je dobilo potporu Ministarstva kulture za digitalno opremanje te od listopada 2015. godine radi s novom suvremenom tehničkom opremom.

Kino Mediteran je projekt revitalizacije kina u Dalmaciji i održava se u više od 20 gradova, a Komiža uz Bol, Hvar, Imotski i Pirovac, spada u mali broj digitalnih kina u Dalmaciji.

Kino Mediteran Komiža organizira se u partnerstvu s Nautičkim centrom Komiža i Gradom Komižom.

Komiža je dio Kino Mediteran projekta od samog početka 2012. godine.