Kino Mediteran Hvar

Prvi kino programi u Hvaru postojali su još davne 1930. godine. Redovni kino program u Hvaru započinje s radom u 60-im godinama prošlog stoljeća pod nazivom “Kino Madeira” u prostoru Arsenala. Kino je kontinuirano radilo čitavu godinu, a ljetne projekcije održavale su se na otvorenom u Venerandi. Kino je zatvorilo svoja vrata 1993. godine, a ljetne projekcije održavale su se još do 2003. godine. Nakon te ljetne sezone Hvar je izgubio redovni kino program.

Situacija se mijenja u ljeto 2012. godine kada Kino Mediteran Hvar, kao trodnevni pilot projekt doživljava veliki uspjeh i odaziv publike te ukazuje na jasnu potrebu Hvarana za kinom. Tijekom ljetne sezone 2013. kino programi postaju sve češći, a od ožujka 2014. redovno se održavaju i izvan turističke sezone.

Zahvaljujući dobrim rezultatima i snažnom razvoju publike Kino Mediteran Hvar je dobilo potporu Ministarstva kulture za digitalno opremanje te će od ljeta 2016. godine kino raditi s novom suvremenom tehničkom opremom.

Kino Mediteran je projekt revitalizacije kina u Dalmaciji i održava se u više od 20 gradova, a Hvar uz Bol, Imotski, Komižu i Pirovac, spada u mali broj digitalnih kina u Dalmaciji.

Kino Mediteran Hvar organizira se u partnerstvu s Gradom Hvarom, a trenutno radi 2 puta mjesečno u zimskim mjesecima, te 3-4 puta tjedno u ljetnom periodu.

Hvar je dio Kino Mediteran projekta od samog početka 2012. godine.