[rev_slider slider1]

Ciljevi Mreže su:

– umrežavanje neovisnih kinoprikazivača i zastupanje njihovih  interesa
– učinkovitija razmjena kinematografskih programa i pratećih sadržaja
– povećanje broja gledatelja u neovisnim kinima, uz kontinuirano razvijanje kulturnih standarda repertoara
– razvijanje promotivnih mjera i jačanje njihovih ukupnih učinaka
– razvoj hrvatske audiovizualne djelatnosti
– jačanje konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti neovisnom kinoprikazivačkom sektoru
– zastupanje raznolikosti i dostupnosti filmske ponude na cijelom teritoriju Republike Hrvatske
– razvoj filmske pismenosti u Republici Hrvatskoj
– odgoj i razvoj filmske publike
– obogaćivanje kulturne ponude u gradovima Republike Hrvatske
– učinkovito korištenje  dostupnih  izvora  financiranja  na nacionalnoj i međunarodnoj razini
– razvoj profesionalizma i specijalizacija djelatnika u kinoprikazivačkom sektoru
– umrežavanje i suradnja sa srodnim udrugama, institucijama, ustanovama, trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj, u regiji, Europi i svijetu.

Svoje ciljeve ostvarujemo putem:

– prikupljanja, analiziranja i uređivanja informacija članova Mreže te praćenja kinoprikazivačke djelatnosti u Hrvatskoj, Europi i svijetu
– pružanja programskog i operativnog savjetovanja svojima članovima
– izrade i provođenja komunikacijskih i promotivnih strategija neovisnih kinoprikazivača
– aktivnog sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i zakonodavstva u području audiovizualnih djelatnosti, osobito kinoprikazivaštva
– predlaganja učinkovitih modela razvoja filmske kulture i aktivnog sudjelovanja u raspravama na nacionalnoj i međunarodnoj razini
– utvrđivanja potreba za novim investicijama i ciljanog privlačenja domaćih i stranih investicija u kinoprikazivački sektor
– zastupanja i zalaganja za zajedničke interese članova Mreže, osiguravanja najpovoljnijih uvjeta za provođenje aktivnosti vezanih uz kinoprikazivačku djelatnost  te sustavne zaštite temeljnih prava članova Mreže
– osmišljavanja filmskih programa i inicijative te razmjene, distribucije i promocije programa
– provođenja i promidžbe programa filmske pismenosti u Republici Hrvatskoj
– organiziranja strukovnih sastanaka interesnih skupina i članova audiovizualne industrije
– sustavnog podizanja profesionalne razine struke putem organiziranja radionica i drugih aktivnosti u svrhu prijenosa organizacijskih znanja i vještina, tehničkog osposobljavanja  i edukacije kinoprikazivača
– suradnje sa svim javnim institucijama i srodnim strukovnim udrugama, domaćim i inozemnim  partnerskim institucijama i horizontalnim sektorima
– izdavanja stručnih publikacija s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva Mreže.